RADNO VREME

Ponedeljak – Četvrtak od 09:00 – 13:00hWORKING HOURS

Monday – Thursday 09:00 – 13:00hHCIT

HUMANITARNI CENTAR ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU


BESPLATNA PRAVNA POMOĆ I PODRŠKA

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) pruža besplatnu pravnu pomoć izbjeglicama i građanima Republike Srbije s pravnim potrebama u drugim republikama bivše SFRJ na adresi: Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17, Radno vrijeme: ponedjeljak – četvrtak od 9,00 do 13,00 sati, tel. 021 528 132 ili 520 030, mob. 063 8351862, E-mail: office@hcit.rs Pravna pomoć za lica koja polažu prava na nekretnine u FBiH pruža se ponedjeljkom i srijedom od 14,30 do 17,30 i petkom od 12,00 do 15,00 sati.