I’M NEW HERE

Point toward the next steps on your journeyFIRST VISIT PLAN

We would love to invite you to visit our officeHCIT

HUMANITARNI CENTAR ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU


HCIT od 1999. godine ima status izvršnog partnera Visokog komesarijata Ujedinjanih nacija za izbjeglice (UNHCR-a) u pravnoj zaštiti i pomoći izbjeglim licima, a od 2012. godine i tražiocima azila u Republici Srbiji.

Primarni cilj HCIT-a je organiziranje i pružanje pomoći i podrške u trajnom rješavanju problema izbjeglica i interno raseljenih lica, bilo da je riječ o njihovom povratku na svoja ranija ognjišta ili o integraciji u sredini utočišta.HCIT

VIZIJA


Podsticanje međuetničke i međuvjerske tolerancije i pospješivanje otvorenosti i komunikacije između različitih kultura i naroda. Humanizacija i podizanje opšteg kvaliteta ljudskog života u uslovima ekološki održivog razvoja.


HCIT

MISIJA


Unapređivanje kulture mira i dijaloga i nenasilnog rješavanja sukoba; promocija, zaštita i unapređivanje ljudskih prava i sloboda te afirmiranje demokratskih vrijednosti i načela vladavine prava.


HCIT

VREDNOSTI


Afirmiranje vrijednosti, inicijativa i institucija civilnog društva te slobode i ravnopravnosti građana u određivanju uslova života i njihove odgovornosti za sebe i društvo u kojem žive.
HCIT INFO

AKTUELNO

HUMANITARNI CENTAER ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU

HCIT

NAJNOVIJE

VESTI


HCIT

Informacije za izbeglice iz Ukrajine u Republici Srbiji

Ovaj informativni letak pripremljen je sa idejom da, u kratkoj formi, pruži neke od neophodnih informacija ukrajinskim izbeglicama u Srbiji kako bi se lakše upoznale sa dostupnim uslugama i pronašle način da im pristupe. Letak...

0 / / December 27, 2022