PROJEKTI U TOKU

1. Socijalno i ekonomsko osnaživanje ljudi u pokretu u Republici Srbiji
Period implementacije: 20.07. do 20.10.2024.
Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dva osnovna cilja ovog projekta su proaktivno i uspešno osnaživanje i jačanje radnih i životnih veština ljudi u pokretu i lokalne populacije, kao i jačanje društvene interakcije i učešća u opštinama Šid i Sombor kroz sprovođenje različitih stručnih obuka, radionica, društvenih , i kulturnih događaja.

U okviru regionalnog GIZ projekta, "Unapređenje društvene participacija između ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva u regionima Zapadnog Balkana&organizovali smo nekoliko uspešnih događaja u Somboru i Šidu tokom 2023. i početkom 2024. godine:

  • Septembar 2023: Poseta muzeju u Somboru, koja je povezala ljude u pokretu iz PC Sombor sa lokalnim stanovništvom kako bi istražili bogatu istoriju i kulturno nasleđe grada.
  • Oktobar 2023: Sesija o kulturnoj orijentaciji i osnovnim pravnim informacijama, pomažući ljudima u pokretu da razumeju svoja prava i pravne procedure u Srbiji.
  • Novembar-Decembar 2023: Inspirativna radionica slikanja i izložba. Deca iz PC Šid i lokalne škole oslikali su živopisne fraktale na zidu učionice i prikazala svoja raznovrsna umetnička dela koja su oslikana tokom trajanja radinoice.
  • Januar 2024: Poseta Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Cilj je bio da decu iz prihvatnog centra Šid i učenike iz lokalne osnovne škole upoznamo sa fascinantnom istorijom i kulturnim nasleđem Sremske Mitrovice i Srema.
  • Veoma smo zahvalni na svesrdnoj podršci koju nam pruža #GIZ kao i na izuzetnoj saradnji sa Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Crveni krst Šid, Opština Šid, Centar za socijalni rad Šid, kaо i Osnovnoj školi &Branko Radičević" Šid. Nastavljamo dalje da promovišemo društvenu interakciju kroz upoznavanje kulture, dijaloga i sporta između ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva.