Saradnici – Donatori

Ratko Bubalo, Predsednik Upravnog odbora HCIT-a

Ivana Vukašević,  Projektni saradnik i pravni savetnik

Slavko Raković, Terenski koordinator

Iva Isakov, Savetnik za komunikacije

Zagorka Bubalo, Administrator

Nikola Veselinovic, Programski asistent

Špiro Lazinica, Pravni savetnik

Pavle Jurišić, Pravni savetnik

Nikola Momčilović, Pravni savetnik

SUBOTICA

Dalibor Karadza, Terenski asistent

Vukica Vidaković, Pravni savetnik

KIKINDA

Jelena Stanarević, Terenski asistent

Darko Žmura, Terenski asistent

Jelena Aćimović, Pravni savetnik

Valter Tomas

Kaies Sokref

Riha Žmura Mouder

Ihab Chahbour

Mohamed Ali Guen

Dariush Zebardat Najar

Miloš Delić

Mohamed Shenass

Miloš Alfirević

Duško Zejak

HCIT se srdačno zahvaljuje svojim partnerima i donatorima na podršci i kontinuiranoj saradnji tokom 20 godina rada sa izbeglicama, interno raseljenim licima i tražiocima azila, a posebno:

 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 • United Nations Emergency Fund for Children (UNICEF)
 • Open Society Foundations, Serbia (OSF)
 • Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE)
 • Humanitarna pomoć EU-a i Odsek za civilnu zaštitu (ECHO)

 

 • Embassy of the Netherlands in Belgrade, Serbia
 • Danish Refugee Council (DRC)
 • Fondacija Ane i Vlade DIVAC
 • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
 • Američka agencija za međunarodni razvoj/Kancelarija za tranzicione inicijative (USAID/OTI)
 • Freedom House
 • Centar za ljudska prava Berkeley Univerziteta u Kaliforniji
 • Američka fondacija za razvoj (ADF)
 • Ministarstvo spoljnih poslova Holandije preko Internacionalne alijanse
 • Vlada Grčke
 • Ambasada Velike Britanije
 • Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija (IOCC)
 • Međunarodna katolička komisija za migracije (ICMC)
 • Engleski kvekeri
 • Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
 • Švedska individualna humanitarna pomoć (IM)
 • Ministarstvo za manjinska prava Republike Srbije
 • Komesarijat za izbeglice Republike Srbije (KIRS)
 • Izvršno veće APV
 • Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV
 • Grad Novi Sad i lokalne samouprave u više opština AP Vojvodine
 • Fondacija za otvoreno drustvo, Srbija
 • People in need, (PIN) Czech NGO