Saradnici – Donatori

Ratko Bubalo, predsjednik Upravnog odbora HCIT-a i koordinator Pravnog tima
Nikola Veselinović, projekt koordinator
Zagorka Bubalo, administrativni asistent
Riham Žmura, terenski koordinator
Sava Berber, higijeničarka

 

Lista donatora se aktualizira kako slijedi:
HCIT se srdačno zahvaljuje svojim partnerima i donatorima na podršci i kontinuiranoj saradnji
tokom 20 godina rada sa izbeglicama, interno raseljenim licima i tražiocima azila, a posebno:

 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 • United Nations Emergency Fund for Children (UNICEF)
 • Open Society Foundations, Serbia (OSF)
 • Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE)
 • Humanitarna pomoć EU-a i Odsek za civilnu zaštitu (ECHO)
 • Embassy of the Netherlands in Belgrade, Serbia
 • Danish Refugee Council (DRC)
 • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
 • Američka agencija za međunarodni razvoj/Kancelarija za tranzicione inicijative (USAID/OTI)
 • Freedom House
 • Centar za ljudska prava Berkeley Univerziteta u Kaliforniji
 • Američka fondacija za razvoj (ADF)
 • Ministarstvo spoljnih poslova Holandije preko Internacionalne alijanse
 • Vlada Grčke
 • Ambasada Velike Britanije
 • Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija (IOCC)
 • Međunarodna katolička komisija za migracije (ICMC)
 • Engleski kvekeri
 • Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
 • Švedska individualna humanitarna pomoć (IM)
 • Ministarstvo za manjinska prava Republike Srbije
 • Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS)
 • Izvršno veće APV
 • Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV
 • Grad Novi Sad i lokalne samouprave Apatin Kikinda, Pećinci i Temerin
 • People in need, (PIN) Czech NGO
 • Fondacija Ane i Vlade DIVAC
 • Srpsko narodno vijeće iz Zagreba
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH