B92 u Bogovodji gde pristiže sve više azilanata

Posle Banje Koviljače, i azil za strane državljane u Bogovadji kod Lajkovca, koji je trebalo da bude rešenje problema, suočio se sa istom mukom. Broj stranaca kojima je potreban krevet i privremeni krov nad glavom je dvaput veći od kapaciteta koje ima azil. U Bogovađi je reporter b92 Darko Jevtić.

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *