BIH PRODUŽILA ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA POMOĆ U REKONSTRUKCIJI

Beograd, 12. februar 2013. godine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenjem/Odjelom za raseljena lica/osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, obaveštava sve zainteresovane da je produžen rok za dostavu prijava na JAVNI POZIV izbeglim osobama iz Bosne i Hercegovine u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u BiH.

Rok za dostavu prijava na javni poziv broj: 01-50-4889/12 od 31.12.2012. godine produžen je do 7. maja 2013. godine.

Više informacija na :

http://www.mhrr.gov.ba/izbjeglice/Donatorska_konferencija/Javni%20poziv-produzenje.pdf

share