Izvestaj sa seminara

Seminar u Subotici “Tražioci azila u Republici Srbiji”, 20.04.2015.

U saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Danskim savetom za izbeglice, 20.04.2015. u hotelu Patria u Subotici, održan je seminar ne temu „Tražioci azila u Republici Srbiji“.

Seminar koji je održan u Subotici je prvi od tri planirana za 2015. godinu koje HCIT organizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama: Beogradskim centrom za ljudska prava (BCLJP) i Danskim savetom za izbeglice (DRC).

Seminar se sastojao od tri tematske celine: Sistem azila u RS, Strani maloletnici bez pratnje i maloletni tražioci azila u RS i Mentalno zdravlje tražilaca azila. Diskutovano je o najurgentnijim problemima u azilnoj praksi kojih ima mnogo, o problemima koji postoje u radu sa najugroženijim grupama migranata kao što su maloletnici bez pratnje i majke sa decom, kao i sa kojim se to sve problemima izbeglice i migranti suočavaju na svom putu ka Srbiji i EU i kako se to održava na njihovo zdravlje.

Seminaru su prisustvovali: Laslo Čikoš, državni sekretar za sociajlnu zaštitu Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Centara za socijalni rad iz Subotice, Kanjiže, Sombora i Kikinde, predstavnici Crvenog krsta iz Subotice i Sombora, predstavnici Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, predstavnik Doma za decu i omladinu „Miroslav Mika Antić“ iz Sombora, predstavnici opštine Sombor kao i predstavnici UNHCR-a.

Prema podacima UNHCR-a tokom prošle godine, 1.563 strana maloletnika bez pratnje (1.478 dečaka i 85 devojčica) je izrazilo nameru da traži azil u Republici Srbiji, a procenjuje se da ih je još stotine prošlo neidentifikovano. Ova posebno ranjiva kategorija migranata zaslužuje poseban tretman, predviđen međunarodnim tako i domaćim pravnim propisima, kako od strane policije tako i nadležnih centara za socijalni rad. Stoga je na ovom seminaru, posebna pažnja posvećena upravo poželjnom modelu postupanja (prilikom identifikacije, utvrđivanja godina starosti, postavljanja starateljstva, vođenja intervjua, itd.)

Ratovi u Siriji i Iraku, kao i oružani sukobi, kršenja ljudskih prava i sve lošiji bezbednosni i humanitarni uslovi u drugim zemljama prošle godine doveli su do rekordnog porasta broja zahteva za azil u svetu u poslednje 22 godine. U Srbiji je u 2014. godini, 16.490 osoba zatražilo azil, a skoro 90% čine državljani Sirije, Avganistana, Iraka, Somalije, odnosno državljani zemalja pogođene ratom i oružanim sukobom.

Smatramo da se ovako značajnoj temi i na žalost, sve većem broju izbeglica, mora posvetiti puno pažnje, a s obzirom na svoj položaj, sever Vojvodine će nastaviti da bude ključna lokacija na putu ovih lica ka boljem životu.

HCIT će nastaviti i u narednom periodu sa svojim aktivnostima u Subotici.

share