Oglas za posao

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) traži prevodioca za arapski jezik
na period od 01.10 do 31.12. 2021 godine, radi angažovanja na terenu.
Potrebne kvalifikacije:

  • Odlično poznavanje arapskog jezik (i usmeno i pismeno)
  • Znanje engleskog jezika
  • Prethodno iskustvo u radu sa izbeglicama i migrantima
  • Spremnost za rad na terenu kao član većeg tima
  • Posedovanje vozačke dozvole – B kategorija-– poželjno ali nije obavezno

 

Dodatno za strane državljane:

  • Odlično poznavanje srpskog jezika
  • Regulisan boravak u Republici Srbiji

Rok za prijavu:
Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoju prijavu na office@hcit.rs do
28.09.2021. godine, do 15h.
Kandidati koji uđu u uži izbor i budu pozvani na razgovor, trebaju dostaviti Potvrdu MUP-a o
nekažnjavanju kao i Uverenje Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak, niti da je pokrenuta istraga.
S poštovanjem,
HCIT TEAM

share