Република Србија постала пуноправна чланица ЕНАРО мреже

Комесаријат за избеглице и миграције, као институција Републике Србије овлашћена за прихват, збрињавање и интеграцију тражилаца азила, добио је  пуноправно чланство у оквиру Европске мреже прихватних агенција тражилаца азила (ЕНАРО). ЕНАРО мрежа, која броји двадесет земаља чланица, основана је 2002. године са циљем размене искустава представника националних прихватних агенција у датој области.

Чланство у ЕНАРО мрежи пружиће могућност запосленима у Комесаријату за избеглице и миграције да додатно унапреде постојећа сазнања у области азила, преузму примере добре праксе и унапреде сарадњу са колегама из Белгије, Чешке, Данске, Финске, Француске, Мађарске, Ирске, Италије, Литваније, Холандије, Норвешке, Пољске, Словачке, Шпаније, Шведске, Велике Британије и Кипра.

Република Србија је, посредством Комесаријата за избеглице и миграције, маја 2012. године добила и статус посматрача у оквиру Европске платформе прихватних агенција (ЕПРА) чији рад је конципиран са циљем размене искустава и унапређења стратешких принципа и политика азила.

Имајући у виду да даљи развој и унапређење система и политике азила у Републици Србији, представља један од основних праваца деловања у процесу придруживања Републике Србије Европској унији, активно учешће представника Комесаријата за избеглице и миграције у поменутим иницијативама, допринеће и усклађивању националног законодавства у области азила са законодавством Европске уније и испуњавању међународно признатих стандарда у овој области.

Izvor: www.kirs.gov.rs

share