UTICAJ MEDIJA U REPUBLICI SRBIJI NA POVEĆANJE KSENOFOBIJE PREMA IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Analizom novinskih naslova i članaka, kao i objava i komentara na društvenim mrežama želeli smo da
istražimo u kojoj meri oni utiču na mišljenje građana Republike Srbije kada su u pitanju izbeglice i migranti, kao i da li za posledicu imaju povećanje ksenofobije.

UTICAJ MEDIJA U REPUBLICI SRBIJI NA POVEĆANJE KSENOFOBIJE PREMA IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA word-converted(1)

 

 

share