Saradnici i Donatori

HCIT TIM

Ratko Bubalo, Predsednik Upravnog odbora HCIT-a
Ivana Vukašević, projekat asistent i pravni savetnik
Slavko Raković, terenski koordinator

Saradnici za zaštitu izbeglica na projektu pružanja pomoći izbeglicama i tražiocima azila u
Republici Srbiji koji HCIT realizuje uz podršku UNHCR-a

Iva Isakov
Dalibor Karadža
Darko Žmura
Milovan Roljić
Jelena Aćimović
Vukica Vidaković
Ivana Čomič
Jelena Stanarević
Jelena Grubišić
Pravna pomoć za izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije:
Špiro Lazinica, pravni savetnik
Pavle Jurišić, advokat
HCIT-ov tim prevodioca za arapski jezik:
Valter Tomas
Kaies Sokref
Riha Žmura Mouder
Ihab Chahbour
Mohamed Ali Guen
HCIT-ov tim prevodioca za persijski jezik:
Mohamed Shenasa
Dariuš Zebardat Najar
Milica Smajević
Miloš Delić
HCIT-ov tim za humanitarnu pomoć:
Miloš Alfirević, magacin menadžer
Miodrag Božić, distributer humanitarne pomoći
Duško Zejak, distributer humanitarne pomoći

HCIT se srdačno zahvaljuje svojim partnerima i donarima na podršci i kontinuiranoj saradnji tokom 20 godina rada sa izbeglicama, interno raseljenim licima i tražiocima azila, a posebno:

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 United Nations Emergency Fund for Children (UNICEF)
 Open Society Foundations, Serbia (OSF)
 Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE)
 Humanitarna pomoć EU-a i Odsek za civilnu zaštitu (ECHO)

 Embassy of the Netherlands in Belgrade, Serbia
 Danish Refugee Council (DRC)
 Fondacija Ane I Vlade DIVAC
 Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
 Američka agencija za međunarodni razvoj/Kancelarija za tranzicione inicijative (USAID/OTI)
 Freedom House
 Centar za ljudska prava Berkeley Univerziteta u Kaliforniji
 Američka fondacija za razvoj (ADF)
 Ministarstvo spoljnih poslova Holandije preko Internacionalne alijanse
 Vlada Grčke
 Ambasada Velike Britanije
 Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija (IOCC)
 Međunarodna katolička komisija za migracije (ICMC)
 Engleski kvekeri
 Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
 Švedska individualna humanitarna pomoć (IM)
 Ministarstvo za manjinska prava Republike Srbije
 Komesarijat za izbeglice Republike Srbije (KIRS)
 Izvršno veće APV
 Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV
 Grad Novi Sad i lokalne samouprave u više opština AP Vojvodine
 Fondacija za otvoreno drustvo, Srbija
 People in need, (PIN) Czech N