Saradnici i Donatori

Ratko Bubalo, Izvršni direktor HCIT-a
Radovan Vujaklija, finansijski menadžer
Pravna pomoć za izbeglice sa prostora EX YU:
Špiro Lazinica, pravni savetnik
Nikola Momčilović, advokat
Pavle Jurišić, advokat
Saradnici na projektima Pružanja pravne pomoći i drugih vidova asistencija tražiocima azila u Republici Srbiji:
Ivana Vukašević, pravni savetnik
Nikola Bokun, saradnik za izbeglice
Iva Isakov, saradnik za izbeglice
Dalibor Karadža, saradnik za izbeglice

 

Projekte HCIT-a pomagalo je više donatora, kao što su:

 • Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR)
 • Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE)
 • Fond za otvoreno društvo – Jugoslavija
 • Humanitarna pomoć EU-a i Odjel za civilnu zaštitu (ECHO)
 • Američka agencija za međunarodni razvoj/Kancelarija za tranzicijske inicijative (USAID/OTI)
 • Freedom House
 • Centar za ljudska prava Berkeley Univerziteta u Kaliforniji
 • Američka fondacija za razvoj (ADF)
 • Ministarstvo vanjskih poslova Holandije preko Internacionalne alijanse
 • Vlada Grčke
 • Ambasada Velike Britanije
 • Danski savjet za izbjeglice (DRC)
 • Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija (IOCC)
 • Međunarodna katolička komisija za migracije (ICMC)
 • Engleski kvekeri
 • Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
 • Švedska individualna humanitarna pomoć (IM)
 • Ministarstvo za manjinska prava Republike Srbije
 • Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
 • Izvršno vijeće APV
 • Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV
 • Grad Novi Sad i lokalne samouprave u više opština Vojvodine
 • Fondacija za otvoreno drustvo, Srbija
 • People in need, (PIN) Czech NGO