Author Archives: HCITHCIT

Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute
in Dokumenta, HCIT, Publikacije

Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je...

0
February 09, 2018
Koridor Nade
in Dokumenta, HCIT, Publikacije

Koridor Nade

“Koridor nade“predstavlja autorski rad stručnog time HCIT-a, na čelu sa Ivanom Vukašević, dugogodišnjom pravnom savetnicom u HCIT-u, koja obuhvata detaljan pregled situacije u Republici Srbiji a posebno u AP Vojvodini tokom 2015. i 2016. godine i...

0
October 05, 2017
Egzodus 21 veka
in Dokumenta, HCIT, Publikacije

Egzodus 21 veka

Publikacija nastala u periodu 2015-2016 koju je pripremio tim psihologa HCIT-a radeći na terenu sa izbeglicama u tranzitu i onima koji su bili prisiljeni da ostanu u Srbiji nakon zatvaranja tkz. Balkanske rute.

0
October 08, 2016
ISKUSTVA PSIHOLOŠKOG TIMA HCIT-A1
in HCIT

ISKUSTVA PSIHOLOŠKOG TIMA HCIT-A1

U poslednjih devet meseci, psihološki tim HCIT-a realizovao je niz terenskih aktivnosti sa ciljem pružanja psihološke pomoći i podrške izbeglim licima iz ratom zahvaćenih područja na „Balkanskoj ruti“, na teritoriji Vojvodine. Tim za psihosocijalnu podršku...

0
June 21, 2016
Your Donation Will Help #IRC
in HCIT @en

Your Donation Will Help #IRC

Dear friends and colleagues, WE are happy to announce that HCIT received much needed donation from International Rescue Committee. IRC was kind enough to donate to our organization following orthopedic products: 5 children mechanical wheelchair...

0
March 01, 2016