Author Archives: HCITHCIT

ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019
in HCIT

ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019

Kao organizacija sa dugogodišnjom tradicijom pružanja pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila, pravnici HCIT-a su se drugu godinu za redom obratili prekršajnim sudovima na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se upoznali sa praksom ovih državnih...

0
April 21, 2020
Twenty years of partnership with UNHCR
in HCIT @en

Twenty years of partnership with UNHCR

Ratko Bubalo, President of the Managing Board of HCIT   This is the year when HCIT celebrates twenty years of partnership with UNHCR. As the organization that has been an implementing partner of UNHCR for...

0
December 23, 2019
DVADESET GODINA PARTNERSTVA UNHCR-a i HCIT-a
in HCIT

DVADESET GODINA PARTNERSTVA UNHCR-a i HCIT-a

Ratko Bubalo, predsjednik Upravnog odbora HCIT-a   Ovo je godina u kojoj obilježavamo 20 godina partnerskih odnosa između UNHCR-a i HCIT-a. Kao organizacija koja je najduže partner UNHCR-a u Srbiji izražavam još jednom našu zahvalnost...

0
December 23, 2019
Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute
in Dokumenta, HCIT, Publikacije

Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je...

0
February 09, 2018