HCIT


Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je obuhvata nekoliko tematskih celina, a rezultati tog istraživanja su predstavljeni u ovoj publikaciji. Takođe, osvrnuli smo se i na druge aktuelnosti u pogledu izbegličko migranstke populacije koja boravi u Srbiji, glavne izazove i postojeća rešenja, odnosno na trenutnu situaciju u pogledu iregularnih kretanja i situacije uz granične oblasti. OTVORI PDF DOKUMENT    ...

Pročitaj više


Koridor Nade

“Koridor nade“predstavlja autorski rad stručnog time HCIT-a, na čelu sa Ivanom Vukašević, dugogodišnjom pravnom savetnicom u HCIT-u, koja obuhvata detaljan pregled situacije u Republici Srbiji a posebno u AP Vojvodini tokom 2015. i 2016. godine i masovnog priliva izbeglica i migranata. S obzorom na izuzetno veliko terensko iskustvo, koje je obuhvatalo svakodnevni rad sa izbeglicama i migrantima (24/7) tokom trajanja čitave izbegličke krize, ali i mnogo pre 2015. godine, pa i nakon zatvaranja „Balkanske rute“, HCIT je bio u mogućnosti, da kao „front line“ organizacija, faktički, od pomagača i posmatrača, i sam postane......

Pročitaj više


Tražimo kancelarijski prostor

Humanitarnom centru za integraciju i toleranciju (HCIT) je potreban kancelarijski prostor do 30 km2, od 1.jula 2017. u Šidu i Subotici za iznajmljivanje.   Period iznajmljivanja – neodredjen.   Prioritet imaju lokacije u blizini glavne autobuske stanice.   Ponude poslati na hcitns@gmail.com najkasnije do 15.06.2017. Hvala!...

Pročitaj više


OGLAS ZA POSAO!

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) traži diplomiranog pravnika (u obzir dolaze i druge društvene nauke) za rad na određeno, radi angažovanja na terenu. Rad obuhvata, pružanje pravne pomoći i praktičnih informacija i saveta izbeglicama koje se nalaze u Republici Srbiji uz redovno izveštavanje na engleskom jeziku. Lokacija: Vršac i Kikinda Potrebne kvalifikacije: Visoka stručna sprema (poželjno Pravni fakultet) Odlično poznavanje engleskog jezika (written and spoken) Poželjno prethodno iskustvo (rad na istim ili sličnim projektima) Posedovanje vozačke dozvole – B kategorija- aktivan vozač Spremnost za rad na terenu kao član većeg......

Pročitaj više


Egzodus 21 veka

Publikacija nastala u periodu 2015-2016 koju je pripremio tim psihologa HCIT-a radeći na terenu sa izbeglicama u tranzitu i onima koji su bili prisiljeni da ostanu u Srbiji nakon zatvaranja tkz. Balkanske rute....

Pročitaj više


OGLAS ZA POSAO

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) traži prevodioca za persijski jezik na određeno, radi angažovanja na terenu. Lokacija: Subotica- Šid Potrebne kvalifikacije: Odlično znanje persijskog jezika Znanje engleskog jezika – poželjno ali nije obavezno Poželjno prethodno iskustvo (rad na istim ili sličnim projektima) Poželjno – Posedovanje vozačke dozvole – B kategorija Za strane državljane: Odlično poznavanje srpskog jezika Regulisan boravak u RS Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoju biografiju na hcitns@gmail.com. S poštovanjem, HCIT TEAM...

Pročitaj više


ISKUSTVA PSIHOLOŠKOG TIMA HCIT-A1

U poslednjih devet meseci, psihološki tim HCIT-a realizovao je niz terenskih aktivnosti sa ciljem pružanja psihološke pomoći i podrške izbeglim licima iz ratom zahvaćenih područja na „Balkanskoj ruti“, na teritoriji Vojvodine. Tim za psihosocijalnu podršku HCIT-a je imao kontakt sa preko 120 izbeglica koje su se žalile na psihološke probleme ili je neko iz okoline prepoznavao da imaju probleme i da se ponašaju neuobičajeno. U tom radu, uočili smo značajne razlike u ispoljenim simptomima između onih koji su bili „u prolazu” i tipa tegoba koje su ispoljavali prinudno zaustavljeni u svojim nastojanjima......

Pročitaj više


OGLAS ZA POSAO

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) traži pravnika na određeno, radi angažovanja na terenu. Opis posla: Rad obuhvata aktivnosti na terenu, pružanje pravne i drugih oblika pomoći izbeglicama koje se nalaze u Republici Srbiji. Lokacija: SUBOTICA Potrebne kvalifikacije: Završen Pravni fakultet Odlično poznavanje engleskog jezika (written and spoken) Posedovanje vozačke dozvole – B kategorije Poželjno je da kandidat ima prebivalište u Subotici Rok za prijavu: Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoju biografiju na hcitns@gmail.com do 20. 06. 2016. godine. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, obaviće se razgovor. S......

Pročitaj više