HCIT


Kao organizacija sa dugogodišnjom tradicijom pružanja pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila, pravnici HCIT-a su se drugu godinu za redom obratili prekršajnim sudovima na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se upoznali sa praksom ovih državnih organa u pogledu postupanja prema licima koja mogu biti u potrebi za međunarodnom zaštitom, odnosno koja jesu izbeglice....

Pročitaj više


OBAVIJEST  O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI

Iz preventivnih razloga pravni savjetnici HCIT-a će pružati pravnu pomoć od kuće – putem telefona i e- maila. Izbjeglice i građani Srbije s pravnim potrebama u drugim republikama bivše SFRJ mogu se obratiti pravnim savjetnicima: Špiro Lazinica, svakim radnim danom od 09,00 do 17,00 sati. Mob. 063 7899215 E-mail: spiro@stcable.net Pavle Jurišić, utorkom i četvrtkom od 16,00 do 19,00 sati i petkom od 09,00 do 15,00 sati Mob. 0638930863 E-mail: jurisic.pavle@gmail.com Nikola Momčilović, srijedom od 16,00 do 20,00 sati Mob. 063 7709313 E-mail: Momcilovicnikola26@yahoo.com U Novom Sadu, 16.03.2020. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Ratko......

Pročitaj više


Notice regarding the operation of the HCIT Office during the  state of emergency

Due to the fact that a state of emergency has been declared on the territory of the Republic of Serbia, we would like to inform you that HCIT employees will work from their homes due to preventive. Translation services, counseling on registration and accommodation of refugees and migrants, as well as legal advice on expressing your intention to seek asylum inthe Republic of Serbia can be reached via phone and e-mail. e-mail – zmura@hcit.rs; acimovic@hcit.rs For Serbian and English, workdays from 08 am to 4pm Mob +381656177255; Mob +381643518605; Mob +381641934337 For......

Pročitaj više


DVADESET GODINA PARTNERSTVA UNHCR-a i HCIT-a

Ratko Bubalo, predsjednik Upravnog odbora HCIT-a   Ovo je godina u kojoj obilježavamo 20 godina partnerskih odnosa između UNHCR-a i HCIT-a. Kao organizacija koja je najduže partner UNHCR-a u Srbiji izražavam još jednom našu zahvalnost za kontinuiranu podršku UNHCR-a našoj humanitarnoj misiji posvećenoj pružanju pomoći jednoj od najranjivijih društvenih grupa, a to su skupnim imenom rečeno raseljena lica. Ova podrška omogućila nam je ne samo stručni kontinuitet, neprestano usavršavanje i specijalizaciju u pružanju pravne pomoći, zbog čega smo postali glavno referentno mjesto u Srbiji kada je riječ o pravnim problemima ex YU......

Pročitaj više


Prevodilac za persijski jezik  Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), kao nevladina organizacija koja radi na terenu direktno sa korisnicama, angažuje prevodioce za arapski i persijski jezik, koji su najzastupljeniji jezici u izbegličkoj populaciji sa kojom radimo.   Kontekst HCIT je partner UNHCR-a u Srbiji, od 1999. godine i podrška UNHCR-a nastavlja se i u narednoj godini. U sklopu partnerstva sa UNHCR-om sporovodimo mnogobrojne aktivnosti u sferi zaštite izbeglica. Najpre je to besplatna pravna pomoć i pravno savetovanje, registrovanje kršenja ljudskih prava, praćenje situacije na granicama sa susednim državama, gde je......

Pročitaj više


Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je obuhvata nekoliko tematskih celina, a rezultati tog istraživanja su predstavljeni u ovoj publikaciji. Takođe, osvrnuli smo se i na druge aktuelnosti u pogledu izbegličko migranstke populacije koja boravi u Srbiji, glavne izazove i postojeća rešenja, odnosno na trenutnu situaciju u pogledu iregularnih kretanja i situacije uz granične oblasti. OTVORI PDF DOKUMENT    ...

Pročitaj više


Koridor Nade

“Koridor nade“predstavlja autorski rad stručnog time HCIT-a, na čelu sa Ivanom Vukašević, dugogodišnjom pravnom savetnicom u HCIT-u, koja obuhvata detaljan pregled situacije u Republici Srbiji a posebno u AP Vojvodini tokom 2015. i 2016. godine i masovnog priliva izbeglica i migranata. S obzorom na izuzetno veliko terensko iskustvo, koje je obuhvatalo svakodnevni rad sa izbeglicama i migrantima (24/7) tokom trajanja čitave izbegličke krize, ali i mnogo pre 2015. godine, pa i nakon zatvaranja „Balkanske rute“, HCIT je bio u mogućnosti, da kao „front line“ organizacija, faktički, od pomagača i posmatrača, i sam postane......

Pročitaj više