HCIT na terenu: nova izbeglička ruta, izazovi i problemi

Od momenta kada je glavni tok izbeglica i migranata skrenuo sa granice sa Mađarskom, od njenog zatvaranja 15. septembra, ka Hrvatskoj, HCIT je stalno prisutan na svim ključnim tačkama izlaska izbeglica iz Srbije. Zajedničkim naporima, a zahvaljujući izuzetnoj pomoći Visokog Komesarijata UN za izbeglice, HCIT, 24h pomaže izbeglice koje svakodnevno pristižu u velikim brojevima.

Na graničnom prelazu Berkasovo /Babske u blizini Šida, postavljen je zajednički UNHCR/HCIT štand i šator u kome je u svakom trenutku obezbeđena humanitarna pomoć za izbeglice a posebno voda i hrana, visoko energetski biskviti, paketi higijene, pelene za bebe, kabanice i ćebad.

unnamed 5

Pored podele humanitarne pomoći, posebno smo fokusirani na identifikaciju i pružanje pomoći najugroženijim izbeglicama, posebno deci, bolesnima, trudnicama ali i svima drugima kojima je pomoć preko potrebna, i u tu svrhu uspešno sarađujemo i sa drugim organizacijama. Posebno nam je važno da pomognemo ljudima koji su razdvojeni od svojih porodica a takvih slučajeva je na terenu mnogo. Takođe, pružamo im osnovne informacije o sistemu azila u Republici Srbiji i dokumentujemo njihove priče (razlozi napuštanja država porekla, problemi u tranzitu, problemi koje su imali u Republici Srbiji, itd.)

unnamed 2

Naše prevodioce smo stavili na raspolaganje i lekarima prisutnim na terenu kao i mnogobrojnim novinarima i drugim organizacijama.

HCIT je osnažio i Javno komunalno preduzeće „Standard“ iz Šida koje je intenziviralo izlaske na teren i efikasnije odnošenje velikih količina smeća sa svih ključnih tački.

unnamed 3

HCIT će nastaviti sa svojim aktivnostima dokle god za tim bude potrebe. Posebno naglašavamo da se broj žena i dece povećava svakodnevno kao i potreba za lekarskim asistencijama usled sve hladnijih dana. Iz tih razloga, nastojaćemo da u narednom periodu zimska garderoba i obuća bude dostupna svima a posebno najugroženijima.

unnamed 4

Više informacija i na : www.facebook.com/unhcrserbia/info/

share