Monthly Archives: April 2012


17
Apr 2012
Komisija za azil bez mandata za nekoliko dana

sreda, 11 april 2012 11:12 Mandat članova Komisije za azil, koja odlučuje u drugom stepenu u postupku za dobijanje azila, ističe 17. aprila 2012. godine. Vlada RS obavezna je da do isteka mandata izvrši imenovanje članova Komisije za azil i na taj način omogući nesmetano ostvarivanje Ustavom garantovanog prava na utočište u Republici Srbiji. Komisija se sastoji od 9 članova koje imenuje Vlada na četiri godine, a sam Zakon o azilu propisuje da se za članove Komisije imenuju diplomirani pravnici, koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i poznaju propise iz......

Pročitaj više


06
Apr 2012
Raste broj migranata u Srbiji

02. 04. 2012. 02:32h | Večernje novosti Srbija je prošlu godinu, prema podacima UNHCR, završila na neslavnom četvrtom mestu po broju azilanata u celom svetu! Uključujući Kosovo, 21.200 naših građana tražilo je azil, mahom u EU. Ispred nas su samo Avganistan, Kina i Irak. Ipak, kako tvrdi ministar policije Ivica Dačić, broj tražilaca azila (ne računajući Kosovo) pao je u odnosu na 2010. godinu sa 17.000 na 10.000. – Nastavićemo sa pojačanom kontrolom granica, posebno kada putuju cele porodice. Osim putnih isprava, naši organi kontrolisaće i kod koga i na koliko idu,......

Pročitaj više


05
Apr 2012
Migranti smešteni u restoran na Paliću

Subotica/ Novi Sad 13.02.2012. Izvestaj Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju Zbog snega i izuzetno niskih temperatura u Srbiji, a na inicijativu Crvenog krsta Subotice i nekoliko apela Gradskog štaba za vanredne situacije, Pokrajinski štab za vanredne situacije doneo je, 08.02. 2012. godine, odluku o zbrinjavanju migranata sa Deponije u Subotici. Odmah po dobijanju informacije od Pokrajinskog štaba organizovano je preseljenje migranata (u informacijama nadležnih organa koristi se izraz „lažnih azilanata“) i deo njih (35) je iste večeri (oko 22,30 časova) premešten sa lokacije na kojoj su se do tada nalazili (Deponija)......

Pročitaj više