Migranti smešteni u restoran na Paliću

Subotica/ Novi Sad 13.02.2012.

Izvestaj Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju

Zbog snega i izuzetno niskih temperatura u Srbiji, a na inicijativu Crvenog krsta Subotice i nekoliko apela Gradskog štaba za vanredne situacije, Pokrajinski štab za vanredne situacije doneo je, 08.02. 2012. godine, odluku o zbrinjavanju migranata sa Deponije u Subotici. Odmah po dobijanju informacije od Pokrajinskog štaba organizovano je preseljenje migranata (u informacijama nadležnih organa koristi se izraz „lažnih azilanata“) i deo njih (35) je iste večeri (oko 22,30 časova) premešten sa lokacije na kojoj su se do tada nalazili (Deponija) u prostor nekadašnjeg restorana “Fontana” na Paliću. Realizacija ovih zadataka poverena je subotičkom Crvenom krstu. Zaposleni u Crvenom krstu u roku od jednog sata su osposobili nekadašnji restoran „Fontana“  na Paliću, koji je već pet godina zatvoren, i pretvorili ga u prihvatilište za ove ljude. Zaposleni Crvenog krsta su obezbedili ležajeve, ćebad, odeću i hranu za migrante smeštene u prihvatilištu.  Očekuje se da će stići i pomoć u hrani od Pokrajinskog Crvenog krsta kao i pomoć iz Robnih rezervi Vojvodine.

Trenutno je u improvizovanom prihvatilištu smešteno 108 migranata, s tim da se očekuje prijem još 18 lica koja bi trebala u toku sledećih par dana da budu puštena iz zatvora. Maksimalni kapacitet ovog objekta je 120 kreveta i sekretar Crvenog krsta Subotice Mihály Pecze, s kojim smo razgovarali,  ističe kako preko ovog broja više neće biti zbrinjavanja. Među migrantima najviše je Somalijaca, Indijaca i Pakistanaca.  Mnogi od njih su izrazito lošeg zdravstvenog stanja. Dva lica sa dijagnosticiranom aktivnom  tuberkulozom su smeštena na odeljenje za pulmologiju gradske bolnice u Subotici.  Kod preko 40 lica je ustanovljena kožna bolest – šuga. Među zbrinutim licima je samo jedna osoba ženskog pola sa svoje troje dece, a ukupno je petoro dece u restoranu “Fontana” starosti, 2, 4, 7, 13 i 17 godina.

Sekretar Crvenog krsta Subotice Mihály Pecze ističe da je neophodna pomoć svih nadležnih institucija i organizacija. Glavni problem, po njemu, će nastati kada se vreme prolepša, jer će tada migranti morati da napuste privremeno prihvatilište, a među njima, prema informacijama s kojima raspolažu, je više njih za koje se očekuje da će tada izraziti nameru da traže azil.

Fotografije preuzete  sa:

http://www.subotica.com/slike/album-62241-restoran-fontana-azilanti-smesteni-na-palic/#!prettyPhoto

share