Sid, voz, ukrcavanje
HCIT_PHOTO_021
HCIT_PHOTO_001
HCIT Berkasovo
slika

I’M NEW HERE

Point toward the next steps on your journeyFIRST VISIT PLAN

We would love to invite you to visit our officeHCIT

HUMANITARNI CENTAR ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU


HCIT od 1999. godine ima status izvršnog partnera Visokog komesarijata Ujedinjanih nacija za izbjeglice (UNHCR-a) u pravnoj zaštiti i pomoći izbjeglim licima, a od 2012. godine i tražiocima azila u Republici Srbiji.

Primarni cilj HCIT-a je organiziranje i pružanje pomoći i podrške u trajnom rješavanju problema izbjeglica i interno raseljenih lica, bilo da je riječ o njihovom povratku na svoja ranija ognjišta ili o integraciji u sredini utočišta.HCIT

VIZIJA


Podsticanje međuetničke i međuvjerske tolerancije i pospješivanje otvorenosti i komunikacije između različitih kultura i naroda. Humanizacija i podizanje opšteg kvaliteta ljudskog života u uslovima ekološki održivog razvoja.


HCIT

MISIJA


Unapređivanje kulture mira i dijaloga i nenasilnog rješavanja sukoba; promocija, zaštita i unapređivanje ljudskih prava i sloboda te afirmiranje demokratskih vrijednosti i načela vladavine prava.


HCIT

VREDNOSTI


Afirmiranje vrijednosti, inicijativa i institucija civilnog društva te slobode i ravnopravnosti građana u određivanju uslova života i njihove odgovornosti za sebe i društvo u kojem žive.
HCIT INFO

AKTUELNO

27
Dec

Oglas za posao

Prevodilac za persijski jezik  Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), kao nevladina organizacija koja...

Read More
05
Oct

Koridor Nade

“Koridor nade“predstavlja autorski rad stručnog time HCIT-a, na čelu sa Ivanom Vukašević, dugogodišnjom pravnom savetnicom u...

Read More
HUMANITARNI CENTAER ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU

HCIT

NAJNOVIJE

VESTI


Oglas za posao
HCIT

Oglas za posao

Prevodilac za persijski jezik  Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), kao nevladina organizacija koja radi na terenu direktno sa korisnicama, angažuje prevodioce za arapski i persijski jezik, koji su najzastupljeniji jezici u izbegličkoj populaciji...

0 / / December 27, 2018
Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute
Dokumenta, HCIT, Publikacije

Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je...

0 / / February 09, 2018