Dokumenta


17
Mar 2020
OBAVIJEST  O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI

Iz preventivnih razloga pravni savjetnici HCIT-a će pružati pravnu pomoć od kuće – putem telefona i e- maila. Izbjeglice i građani Srbije s pravnim potrebama u drugim republikama bivše SFRJ mogu se obratiti pravnim savjetnicima: Špiro Lazinica, svakim radnim danom od 09,00 do 17,00 sati. Mob. 063 7899215 E-mail: spiro@stcable.net Pavle Jurišić, utorkom i četvrtkom od 16,00 do 19,00 sati i petkom od 09,00 do 15,00 sati Mob. 0638930863 E-mail: jurisic.pavle@gmail.com Nikola Momčilović, srijedom od 16,00 do 20,00 sati Mob. 063 7709313 E-mail: Momcilovicnikola26@yahoo.com U Novom Sadu, 16.03.2020. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Ratko......

Pročitaj više


09
Feb 2018
Srbija nakon zatvaranja Balkanske rute

Tokom. 2017. godine, HCIT je sklopu projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji“, podržanim od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice, kroz detaljne intervjue sa izbeglicama i migrantima na različitim lokacijama, sproveo istraživanje koje je obuhvata nekoliko tematskih celina, a rezultati tog istraživanja su predstavljeni u ovoj publikaciji. Takođe, osvrnuli smo se i na druge aktuelnosti u pogledu izbegličko migranstke populacije koja boravi u Srbiji, glavne izazove i postojeća rešenja, odnosno na trenutnu situaciju u pogledu iregularnih kretanja i situacije uz granične oblasti. OTVORI PDF DOKUMENT    ...

Pročitaj više


05
Oct 2017
Koridor Nade

“Koridor nade“predstavlja autorski rad stručnog time HCIT-a, na čelu sa Ivanom Vukašević, dugogodišnjom pravnom savetnicom u HCIT-u, koja obuhvata detaljan pregled situacije u Republici Srbiji a posebno u AP Vojvodini tokom 2015. i 2016. godine i masovnog priliva izbeglica i migranata. S obzorom na izuzetno veliko terensko iskustvo, koje je obuhvatalo svakodnevni rad sa izbeglicama i migrantima (24/7) tokom trajanja čitave izbegličke krize, ali i mnogo pre 2015. godine, pa i nakon zatvaranja „Balkanske rute“, HCIT je bio u mogućnosti, da kao „front line“ organizacija, faktički, od pomagača i posmatrača, i sam postane......

Pročitaj više


08
Oct 2016
Egzodus 21 veka

Publikacija nastala u periodu 2015-2016 koju je pripremio tim psihologa HCIT-a radeći na terenu sa izbeglicama u tranzitu i onima koji su bili prisiljeni da ostanu u Srbiji nakon zatvaranja tkz. Balkanske rute....

Pročitaj više