HCIT na terenu: Pravna pomoć i informisanje, distribucija hrane i higijenskih artikala najugroženijim izbeglicama

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) kao izvršni partner Visokog Komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) sprovodi projekat „Pružanje pravne pomoći tražiocima azila u Republici Srbiji“ već četvrtu godinu za redom. Usled izuzetno povećanog broja izbeglica, koji se izvesno vreme zadržavaju u pograničnim opštinama Vojvodine, HCIT tim je svakodnevno na terenu u Vojvodini, a posebno u Subotici i Kanjiži.

Na nekoliko glavnih lokacija u Subotici, među kojima je i „ciglana“, već dugogodišnje mesto za okupljanje izbeglica i migranata, kao i nove lokacije poput privremenog izbegličkog kampa u Kanjiži, HCIT saradnici pružaju pravnu pomoć i informisanje svim licima koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom a posebno najugroženijim izbeglicama kao što su maloletnici bez pratnje, majke sa malom decom, bolesni i stari, itd. HCIT tim takođe omogućava izbeglicama lakši pristup različitim lokalnim institucija kao što su Domovi zdravlja, Centri za socijalni rad kao i Policijskim stanicama kako bi im bilo omogućeno da imaju efikasan pristup sistemu azila. HCIT tim je uvek prisutan sa adekvatnim prevodiocima u Opštoj bolnici u Subotici kada je neko od izbeglica primljen na lečenje. U saradnji za UNHCR-om, HCIT posreduje u spajanju izbegličkih porodica koje su razdvojene na njihovom putu prema EU.

U okviru projekta „Pružanje pomoći izbeglicama i migrantima na području opštine Kanjiža“ koji HCIT realizuje sa Fondacijom za otvoreno društvo, HCIT ugroženim izbeglicama distribuira hranu, hranu za decu, pakete za žene kao i higijenske pakete. Takođe, obezbeđeni su prevodioci za lokalne institucije a u sklopu projekta štampani su i informativni plakati i letci.

 

 

share