HCIT saopštenje: Bezrezervna osuda neopravdane upotrebe sile

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), kao izvršni partner Visokog Komesarijata UN za izbeglice, u svetlu skorašnjih događaja na srpsko-mađarskoj granici snažno osuđuje ponašanje mađarske policije i upotrebu nasilja prema izbeglicama, kao i celokupnu politiku koja obuhvata izgradnju ograde na granici sa Srbijom i promenu pravnih propisa na način da se izbeglice krivično procesuiraju za ilegalan ulazak u Mađarsku.

Podsećamo da je jedan od osnovnih postulata izbegličkog prava, zabrana kažnjavanja izbeglica za ilegalan ulazak, sadržan u osnovnom dokumentu, Konvenciji UN o statusu izbeglica iz 1951. godine. Ovakvim postupanjem on je u korenu prekršen. Iako je svaka država slobodna da sama reguliše i štiti svoje državne granice, za izbeglice one ne smeju biti zatvorene. Posebno smo iznenađeni nasiljem kojem smo lično prisustvovali juče na graničnom prelazu Horgoš. Posebno ranjive grupe izbeglica, kao što su deca i žene, su bile žrtve torture mađarskih snaga bezbednosti. Slika gotovo nezamisliva za Evropu u XXI veku.

Iako se donedavno govorilo o mešovitom migracionom toku kroz Srbiju, odnosno kroz Evropu, gde su zajedno putovale i izbeglice i ekonomski migranti, sada smo svedoci da više od 95% ljudi, koji za sada Srbiju i dalje percipiraju samo kao državu tranzita, zaista dolaze iz ratom pogođenih područja i da su u očiglednoj potrebi za međunarodnom zaštitom. Trajno rešenje je potrebno pronaći što je moguće pre. Zatvaranje granica samo produžava golgotu ovih ljudi koji su već sve izgubili i pošli na put u nadi za sigurnim utočištem.

HCIT, uz podršku UNHCR je već mesecima na terenu i pokušava da maksimalno pomogne ugroženim izbeglicama, da im pruži potrebne informacije i u saradnji sa nadležnim institucijama, uputi na proceduru azila u RS, uz podelu preko potrebne humanitarne pomoći na terenu.

distrib vode HorgošHorgos hrana

share