Oglas za posao

Prevodilac za persijski jezik 

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), kao nevladina organizacija koja radi na terenu direktno sa korisnicama, angažuje prevodioce za arapski i persijski jezik, koji su najzastupljeniji jezici u izbegličkoj populaciji sa kojom radimo.

 

Kontekst

HCIT je partner UNHCR-a u Srbiji, od 1999. godine i podrška UNHCR-a nastavlja se i u narednoj godini. U sklopu partnerstva sa UNHCR-om sporovodimo mnogobrojne aktivnosti u sferi zaštite izbeglica. Najpre je to besplatna pravna pomoć i pravno savetovanje, registrovanje kršenja ljudskih prava, praćenje situacije na granicama sa susednim državama, gde je ova populacija izložena mnogim opasnostima, eksploataciji i zlostavljanju. Naši timovi, koji čine pravnici i saradnici za zaštitu i prevodioci za persijski i arapski, rade na tome da se ova populacija zaštiti od mogućih opasnosti i zloupotreba, kao i na hitnom zbrinjavanju i upućivanju na relevantne institucije i aktere.

Uloga

Prevodilac za persijski jezik je ključni član terenskih timova, koji su ujedno i mobilni u pograničnim opštinama Subotica, Kanjiža, Kikinda, Sombor, Šid i Loznica, a rade i u našim kancelarijama u Subotici i Šidu.

Od prevodioca  se očekuje da bude fleksibilan, jer pored redovnih dužnosti može biti pozvan i na vanredne zadatke i aktivnosti. Takođe mora biti spreman ne samo za rad sa korisnicima, već i na saradnju sa velikim brojem aktera, kako domaćih, tako i internacionalnih, kao i prevođenje i u institucijama, kao što su bolnice, policijske stanice i sudovi.

Kvalifikacije 

  • Odlično znanje persijskog jezika (ravno maternjem)
  • Vrlo dobro znanje srpskog jezika
  • Dobro znanje engleskog jezika

Poželjno/Prednosti

  • Diploma iz lingvistike, socijologije, psihologije, prava ili drugih relevantnih društvenih nauka
  • Sklonost ka timskom radu
  • Pređašnje iskustvo u radu sa izbegličkom populacijom
  • Pređašnje iskustvo u humanitarnom radu

Molimo sve zainteresovane da nam proslede svoj CV i preporuke (ukoliko ih imaju) na office@hcit.rs i hcitns@gmail.com email adrese.

Za sva pitanja možete nas dobiti na 021/528 132.

 

 

share