Promene u Šengenskim pravilima

Izvor: Tanjug

Luksemburg — Ministri unutrašnjih poslova EU bi na današnjem sastanku u Luksemburgu mogli predložiti drastične izmene u bezviznoj evropskoj Šengenskoj oblasti.

Do promena bi moglo doći zbog velikog povećanja priliva ilegalnih imigranata preko porozne granice između Grčke i Turske.

Prema njihovim predlozima, 26 članica Šengenske oblasti će možda dobiti dozvolu da u “izuzetnim okolnostima”, ponovo uspostave graničnu kontrolu u periodu od najviše godinu dana.

Francuska i Nemačka su početkom godine tražile da u te “okolnosti” budu uvršteni problemi koji se odnose na ilegalnu imigraciju koja je postala jedno od politički najosetljivijih pitanja u vreme ekonomske krize.

Broj ilegalnih imigranata na spoljnjim granicama 26 članica Šengena 2011. je povećan za 35 odsto, sa 104.000 – 2010. na 141.000, uglavnom zbog dolaska stanovnika arapskih zemalja preko Mediterana posle masovnih pobuna u okviru tzv. “arapskog proleća”, pokazuju podaci Fronteksa, agencije EU koja je zadužena za čuvanje granica.

Druga najslabija tačka je granica između Grčke i Turske, koju je prošle godine prešlo 55.000 ilegalnih imigranata, navodi AFP.

Prema važećem Šengenskom sporazumu, predviđeno je obnavljanje kontrole na granicama u slučaju pretnje od terorizma ili druge bezbednosne pretnje kakvu mogu predstavljati sportski ili drugi događaji.

Ali ako se ministri dogovore, postojaće mogućnost da država unutar Šengenske oblasti ponovo uvede kontrolu na granicama na šest meseci i da je produži za jos šest u slučaju “izuzetnih okolnosti”.

Francuska je prošle godine svojevoljno privremeno zatvorila granicu prema Italiji kada su za vreme “arapskog proleća” hijlade imigranata preko Mediterana stigle u Italiju i Grčku.

Eropska komisija je predložila da se državama omogući da zatvore granice na pet dana u slučaju migratornog pritiska, ali za duže periode moraju tražiti dozvolu od Brisela.

share