UNHCR zabrinut zbog nasilja na grčkoj granici. Apeluje na povećanje stepena bezbednosti

Ženeva, 3. decembar 2015. godine

UNHCR je duboko zabrinut zbog tenzija i nasilja na granici između Grčke i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i poziva vlasti obe države da upravljaju granicama u skladu sa principima zaštite ljudskih prava i prava izbeglica.

Ovih dana došlo je do porasta tenzija u Idomeniju, na grčkoj strani granice usled ograničenja prijema izbeglica i migranata koji ne dolaze iz Sirije, Avganistana i Iraka a koja su uvele države duž zapadnobalkanske rute. Te tenzije su, u nekoliko navrata, dovele do nasilja i privremenog zatvaranja granice.

U tom smislu, UNHCR izražava žaljenje zbog današnje pogibije državljanina Maroka pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Ovaj tragični incident dodatno naglašava potrebu da vlasti preduzmu odgovarajuće korake. Pozivamo vlasti u Grčkoj da pothitno ponovo uspostave bezbednost da bi se zaštili oni kojima je zaštita potrebna kao i radnici humanitarnih agencija i volonteri.

Izbeglicama i migrantima kojima je odbijen ulazak u Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju obezbeđen je prevoz natrag u Atinu, gde su im na raspolaganju objekti za prihvat i zbrinjavanje i gde je prisutno osoblje UNHCR-a koje im može ponuditi individualne pravne i druge savete.

UNHCR VESTI

UNHCR naglašava svoju zabrinutost zbog posledica restrikcija koje na granicama sprovodi nekoliko država na Balkanu. UNHCR preporučuje trijažu ljudi na osnovu njihovih potreba za zaštitom, a ne na osnovu njihovog državljanstva. UNHCR i druge organizacije pozvale su te države da ponovo uspostave mehanizme za koordinaciju i reagovanje koji su dogovoreni na Samitu zemalja Zapadnog Balkana 8. oktobra i Sastanku lidera 25. oktobra 2015. godine.

Kontakti::

U Ženevi, William Spindler: +41 79 217 3011

U Atini, Stella Nanou: +30 693 79 34 515

share