Srbija napravila migracioni profil

Izvor: Beta

Beograd — Srbija je pripremila Migracioni profil i Priručnik za zaštitu prava migranata i time učinila korak u ispunjavanju obaveza na putu integracije u Evropsku uniju.

“Sada smo (…) dobili dokument koji je vlasništvo i rezultat rada Republike Srbije i njenih institucija, koji objedinjuje sve informacije o migracijama i samim tim predstavlja značajan alat za kreatore politika na nacionalnom nivou, ali je od značaja i za okruženje i za međunarodnu zajednicu”, rekao je komesar za izbeglice Srbije Vladimir Cucić.

Piručnik je Srbija napravila samostalno i to je obaveza zemlje iz “mape puta” za viznu liberalizacij

On je predstavio napredak koji je Srbija ostvarila u rešavanju problema s kojima se suočavaju izbeglice i raseljena lica, kao i izazove u regionu poput povećanog broja azilanata iz Azije i Afrike.

Cucić je kazao da Srbija treba još da usvoji zakon o sistemu upravljanja migracijama, čime će se komesarijat na čijem je čelu transformisati u službu za upravljanje migracijama i tako ispuniti poslednja normativna obaveza.

“Očekujemo da će (zakon) po konstituisanju skupštine biti stavljen kao visoki prioritet i da ćemo u oktobru imati normativnu osnovu za transformaciju u komesarijat za izbeglice i migracije”, dodao je.

Šef političkog sektora u delegaciji EU u Srbiji Tomas Njoki pohvalio je napore koje su Komesarijat i vlasti Srbije preduzeli u oblasti migracija i naveo da se Sporazum o readmisiji Srbije i EU sprovodi “bez većih problema”.

Njoki je, međutim, dodao da Srbiju čeka još mnogo posla u oblasti migracija nakon otvaranja pregovora o članstvu sa EU, izrazivši nadu da će pregovori EU sa Srbijom biti otvoreni uskoro jer je to, kako je ocenio, realna mogućnost.

Migracioni profil, prema Njokijevim rečima, objektivna je osnova za dijalog o migracijama, kao i za formiranje politika i uključivanje pitanja migracija u planove razvoja, dok Priručnik za zaštitu prava migranata omogućava bolji uvid i podizanje nivoa svesti o pravima migranata.

Šef Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Gregoar Gudstin rekao je da Migracioni profil predstavlja okvir koji pruža podatke i time doprinosi poboljšanju izrade politika.

Prema njegovim rečima, Priručnik je namenjen državnim službenicima i lokalnim vlastima koji se suočavaju s različitim vrstama migracija, dostavljen je lokalnim policijaksim stanicama i socijalnim službama, a dobiće ga i poverenici Komesarijata.

Migracioni profil se odnosi na stanje u 2010. godini, a izrađen je zajedno s Priručnikom o zaštiti ljudskih prava migranata, u okviru projekta za jačanje kapaciteta institucija Srbije u oblasti migracija, koji finansira EU.

share