BIH POZIVA IZBEGLICE IZ SRBIJE I REGIONA DA SE VRATE

Beograd, 10. januar 2013. godine – Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine objaviće sutra Javni poziv izbeglim licima iz te zemlje za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u BiH.

U Javnom pozivu navedeni su opšti i posebni kriterijumi i uslovi za dodelu pomoći, potrebna dokumentacija i način podnošenja prijava i dostavljanja dokumentacije. Pored ostalog, uslovi su: da izbeglo lice ima utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije, da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije, da nije primilo pomoć za rekonstrukciju iste, te pripadnost nekoj od posebno ugroženih kategorija.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 07. februar ove godine, a integralni tekst Javnog poziva biće objavljen u dnevnim listovima Politika, Novosti, te u dnevnom listu “Alo”.

Javni poziv je jedna u nizu aktivnosti koje preduzimaju zemlje u regionu u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, a na osnovu Zajedničke deklaracije o okončanju produžene izbeglicke krize u regionu koju su novembru 2011. godine potpisale Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Na Donatorskoj konferenciji održanoj u aprilu 2012. godine u Sarajevu upućen je apel donatorima da finansijski prodrže realizaciju ovog programa.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na :

http://www.unhcr.rs/dokumenti/saopstenja-za-medije/bih-poziva-izbeglice-iz-srbije-regiona-da-se-vrate.html

share