OBAVIJEST O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI

Iz preventivnih razloga pravni savjetnici HCIT-a će pružati pravnu pomoć od kuće – putem telefona i e-
maila. Izbjeglice i građani Srbije s pravnim potrebama u drugim republikama bivše SFRJ mogu se obratiti
pravnim savjetnicima:
Špiro Lazinica, svakim radnim danom od 09,00 do 17,00 sati.
Mob. 063 7899215
E-mail: spiro@stcable.net
Pavle Jurišić, utorkom i četvrtkom od 16,00 do 19,00 sati i petkom od 09,00 do 15,00 sati
Mob. 0638930863
E-mail: jurisic.pavle@gmail.com
Nikola Momčilović, srijedom od 16,00 do 20,00 sati
Mob. 063 7709313
E-mail: Momcilovicnikola26@yahoo.com

U Novom Sadu, 16.03.2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ratko Bubalo, dipl.iur.

share