Migrantima savetuju da traže azil u Srbiji

Beograd – Tim zaštitnika građana prošle nedelje obavio je još jednu posetu Centru za azil u Bogovađi, potvrdio je za Danas Miloš Janković, zamenik ombusmana.

– Cilj te posete bio je utvrđivanje zakonitosti i pravilnosti postupanja Centra prema migrantima koji su izrazili nameru da traže azil u Srbiji. U slučaju da utvrdi nepravilnosti u radu organa uprave, zaštitnik građana uputiće preporuku za otklanjanje nedostataka. Organ je dužan da ombudsmana obavesti o postupanju po preporuci – kaže Janković.

Podsetimo, na pojedine nepravilnosti u radu Centra ukazala je nedavno koordinatorka prihvatno-tranzitnih centara za readmisiju u Komesarijatu za izbeglice – Svetlana Jovanović. Ona je iznela optužbe na račun upravnika Centra za azil u Bogovađi – Stojana Sjekloće, tvrdeći da je od jednog azilanta dobila informacije da Sjekloća naplaćuje azilantima za smeštaj 40 evra, a da za izdavanje prijave o odsustvu, na koju oni imaju pravo, uzima od 10 do 30 evra. Jovanovićeva je sastavila službenu belešku o svemu što je saznala i obavestila ombudsmana, Kancelariju predsednika Srbije, Agenciju za borbu protiv korupcije, MUP Srbije i Bezbednosno-informativnu agenciju. Međutim, azilant je kasnije negirao da je takve navode ikada izneo Jovanovićevoj. Policijska istraga je u toku, te u Komesarijatu nisu želeli da komentarišu ovaj slučaj.

U Bogovađi trenutno živi više od 300 azilanata. U Centru je smešteno oko 150 lica, dok preostalih 150 azilanata već nekoliko meseci žive u okolnim šumama, spavajući na zemlji.

Ipak, problem velikog broja migranata je pojava koja postoji na celom evropskom tlu.

Miloš Janković, zamenik ombudsmana, kaže da Srbija nije izuzetak, te da predstavljamo tranzitnu zemlju ka Evropskoj uniji, i to ne samo za pojedince, već i za čitave porodice sa malom decom. Najčešće je reč o licima iz Avganistana, Pakistana, Somalije, Sirije.

– Po postojećim zakonskim rešenjima, migrant koji izrazi nameru da traži azil u Srbiji stiče pravo na smeštaj u Centru za azil. Onaj ko ne izrazi nameru, nema to pravo. To dovodi do toga da se, radi omogućavanja smeštaja u neki od centara za azil, migranti od strane službenih lica upućuju da pred nadležnim organom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, daju lažnu izjavu da će tražiti azil u Srbiji, iako im to uopšte nije stvarni cilj – zaključuje Janković.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/migrantima_savetuju_da_traze_azil_u_srbiji_.55.html?news_id=249006

 

share