PROBLEMS THAT REFUGEES BRING AND PROBLEMS THEY WILL FACE – THE EXPERIENCES OF PSYCHOLOGISTS ON THE “BALKAN ROUTE”

Akademski rad na temu problema izbeglica na Balkanskoj ruti nastao kao rezultat rada HCIT psihološkog tima. Rad je predstavljen na međunarodnom skupu “Migranti u Evropi 21 veka” u Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti.
share