SAOPŠTENJE povodom izveštaja Hjuman rajts voča (Human Rights Watch – HRW)

SAOPŠTENJE
povodom izveštaja Hjuman rajts voča (Human Rights Watch – HRW) prema kojima srpska policija zlostavlja i maltretira tražioce azila i migrante te Saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije s tim u vezi

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) iz Novog Sada podržava izveštaj Hjuman rajts voča o postupanju pripadnika policije prema migrantima i tražiocima azila u Republici Srbiji, i pored toga što je izveštaj nepotpun, a time i jednostran. HCIT, na osnovu svojih brojnih terenskih aktivnosti svedoči i o brojnim primerima visoko profesionalnog i humanog postupanja pripadnika policije prema migrantima i tražiocima azila, i oni prevladavaju u odnosu na pojave nezakonitog i nehumanog ponašanja, koje smo i mi uočili i izneli u svojim izveštajima.

U praksi smo se uverili da odsustvo sistemskog i sveobuhvatnog pristupa države problemu iregularnih migracija stavlja nadležne organe, posebno pripadnike policije, koji prvi stupaju u kontakt s iregularnim migrantima, često pred velika iskušenja i izazove koje nalažu, pored ostalog, i imperativi humanosti da se pomogne ljudima u nevolji. Suočeni s problemima nedovoljne materijalno-tehničke i infra-strukturne opremljenosti i nedostatka potrebnog broja policijskih službenika, kao i jasnih procedura postupanja i koordinacije među nadležnim državnim organima, pripadnici policije su neretko prepušteni sami sebi i prisiljeni da, mimo svoje nadležnosti, preuzimaju brigu o njima, pribegavajući različitim improvizacijama, ad hoc mehanizmima i neformalnim kanalima, a ponekad i posezanjem za sopstvenim sredstvima u rešavanju njihovih osnovnih urgentnih potreba.

Upravo zbog prevladavajućih pozitivnih primera samopregora, požrtvovanja i profesionalizma pripadnika policije u postupanju s iregularnim migrantima, neprihvatljivo je odbranaško, birokratski hladno i ljudski neosetljivo saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ministarstvo veoma dobro zna, na primeru procesuiranja krivičnog dela krijumčarenja ljudima, koliko problema ima da se obezbedi svedočenje od strane iregularnih migranata koji su bili meta krijumčara, da im se oni ne obraćaju sa žalbom na postupanje krijumčara prema njima, i da se često priča završi na tvrdnjama koje „nisu potkrepljene činjenicama i dokazima koje bi pomogle u procesu utvrđivanja konkretne odgovornosti“ krijumčara, odnosno u ovom slučaju pripadnika policije. Stoga je začuđujuće da Ministarstvo poseže upravo za tim argumentom u svojoj paušalnoj odbrani pojava nezakonitog i nečovječnog postupanja pojedinih pripadnika policije prema iregularnim migrantima i tražiocima azila.

Umesto ovakvog odbranaškog i nesamokritičkog saopštenja, kojim se blanko amnestira lopovluk u vlastitim redovima, u interesu, pre svega, države Srbije i njezinih građana i njihovog tradicionalnog gostoprimstva i humanosti, bi bilo da je Ministarstvo izrazilo svoju odlučnost da će proveriti te indicije i pooštriti unutrašnju kontrolu te otvoriti se saradnji i nezavisnom monitoringu na bazi tripartitnog sporazuma s UNHCR-om i nevladinim organizacijama koje pružaju pravnu pomoć tražiocima azila, kao što je to već praksa u državama u regionu.

U Novom Sadu, 16.04.2015

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ratko Bubalo, dipl.iur.

share