UNHCR apeluje na Evropu da promeni kurs prema izbegličkoj krizi

Ženeva, 16. septembar 2015. godine

UNHCR ponavlja svoje duboko uverenje da samo jedinstven Evropski odgovor može rešiti postojeću izbegličku i migrantsku krizu. Pojedinačne mere pojedinačnih zemalja neće rešiti problem već samo ionako haotičnu situaciju učiniti gorom, produžiti patnje ljudi i povećati tenzije među državama u trenutku kad je Evropi potrebna veća solidarnost i poverenje.

UNHCR je posebno zabrinut nizom restriktivnih mera koje je nedavno uvela Mađarska i načinom na koji se one sprovode, što rezultira krajnje ograničenim pristupom izbeglica granici. Novi zakoni sadrže mere zastrašivanja, od kojih su neke u suprotnosti za međunarodnim i evropskim pravom kada se primenjuju na tražioce azila i izbeglice.

“UNHCR ponavlja svoj poziv Mađarskim vlastima da obezbede nesmetan pristup ljudima koji imaju potrebu za zaštitom u skladu sa svojim pravnim i moralnim obavezama” rekao je Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, Antonio Gutereš danas. “Države bi trebalo da upravljaju svojim granicama na način koji je u skladu sa međunarodnim i evropskim zakonima, uključujući i da im garantuju pravo da traže azil” dodao je Gutereš.

Izveštaji navode da je tek nekolicini tražilaca azila dozvoljeno da uđu u Mađarsku preko zvaničnog graničnog prelaza. UNHCR je bio posebno šokiran i tužan kada je video da izbeglice iz Sirije – porodice sa decom koje su već toliko propatile – bivaju sprečene da uđu u EU pomoću vodenih topova i suzavca.

Mađarska je takođe počela da vraća tražioce azila u Srbiju, uprkos perzistentnom savetu UNHCR-a vladama. Argument da se izbeglicama može uskratiti ulazak na teritoriju jer je moguće vratiti ih u Srbiju ne uzima u obzir činjenicu da azilni sistem koji Srbija trenutno gradi nije u stanju da se izbori sa razmerama trenutnog broja ljudi koji ulaze u zemlju a kojima je potrebna delotvorna zaštita.

Povodom pritvaranja i sudskog gonjenja izbeglica zbog neregularnog prelaska prepreke na granici, UNHCR podseća države na obaveze koje su preuzele potpisivanjem Konvencije UN o izbeglicama, a posebno, na Član 31. (zabrana kažnjavanja tražilaca azila i izbeglica zbog bespravnog ulaska ili boravka na teritoriji).

“Nije zločin preži granicu da bi se tražio azil” rekao je Gutereš.

Da bi kriza bila rešena, a obzirom na ishod sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova i novonastalu situaciju na mađarskoj granici, UNHCR je juće u Briselu predložio hitan plan akcije:

Momentalno uspostavljanje objekata za prijem, pomoć, evidentiranje i skrining pridošlica u Grčkoj.

Momentalno započinjanje procesa, iz Grčke i iz postojećih centara u Italiji, za relokaciju 40.000 izbeglica na koje je Savet pristao u zemlje EU koje su učestvovale na sastanku. Tome bi trebalo dodati dobrovoljne obaveze koje su EU države prihvatile prema novim predlozima Evropske komisije.

Interventan paket EU Srbiji u cilju uspostavljanja sličnih kapaciteta za pružanje valjane pomoći, evidentiranje i relokaciju ljudi u druge evropske zemlje.

Paralelno sa tim, UNHCR insistira na potrebi da se bitno povećaju mogućnosti da izbeglice iz Sirije koje borave u susednim zemljama imaju pristup pravnim kanalima za EU, uključujući i povećanje mogućnosti preseljenja i humanitarnog prijema, spajanja porodica i izdavanja humanitarnih i studentskih viza.

U međuvremenu, sve veći broj izbeglica sada se kreće ka Hrvatskoj. UNHCR je ponudio momentalnu podrškum vlastima Hrvatske i doprema dodatne timove, humanitarnu pomoć i opremu u Grčku i Srbiju dok više od 4,000 izbeglica i migranata nastavlja svakodnevno da stiže u Grčku.

share