UNHCR apeluje na Evropu da promeni kurs prema izbegličkoj krizi

UNHCR apeluje na Evropu da promeni kurs prema izbegličkoj krizi

Ženeva, 16. septembar 2015. godine

UNHCR ponavlja svoje duboko uverenje da samo jedinstven Evropski odgovor može rešiti postojeću izbegličku i migrantsku krizu. Pojedinačne mere pojedinačnih zemalja neće rešiti problem već samo ionako haotičnu situaciju učiniti gorom, produžiti patnje ljudi i povećati tenzije među državama u trenutku kad je Evropi potrebna veća solidarnost i poverenje.

UNHCR je posebno zabrinut nizom restriktivnih mera koje je nedavno uvela Mađarska i načinom na koji se one sprovode, što rezultira krajnje ograničenim pristupom izbeglica granici. Novi zakoni sadrže mere zastrašivanja, od kojih su neke u suprotnosti za međunarodnim i evropskim pravom kada se primenjuju na tražioce azila i izbeglice.

“UNHCR ponavlja svoj poziv Mađarskim vlastima da obezbede nesmetan pristup ljudima koji imaju potrebu za zaštitom u skladu sa svojim pravnim i moralnim obavezama” rekao je Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, Antonio Gutereš danas. “Države bi trebalo da upravljaju svojim granicama na način koji je u skladu sa međunarodnim i evropskim zakonima, uključujući i da im garantuju pravo da traže azil” dodao je Gutereš.

Izveštaji navode da je tek nekolicini tražilaca azila dozvoljeno da uđu u Mađarsku preko zvaničnog graničnog prelaza. UNHCR je bio posebno šokiran i tužan kada je video da izbeglice iz Sirije – porodice sa decom koje su već toliko propatile – bivaju sprečene da uđu u EU pomoću vodenih topova i suzavca.

Mađarska je takođe počela da vraća tražioce azila u Srbiju, uprkos perzistentnom savetu UNHCR-a vladama. Argument da se izbeglicama može uskratiti ulazak na teritoriju jer je moguće vratiti ih u Srbiju ne uzima u obzir činjenicu da azilni sistem koji Srbija trenutno gradi nije u stanju da se izbori sa razmerama trenutnog broja ljudi koji ulaze u zemlju a kojima je potrebna delotvorna zaštita.

Povodom pritvaranja i sudskog gonjenja izbeglica zbog neregularnog prelaska prepreke na granici, UNHCR podseća države na obaveze koje su preuzele potpisivanjem Konvencije UN o izbeglicama, a posebno, na Član 31. (zabrana kažnjavanja tražilaca azila i izbeglica zbog bespravnog ulaska ili boravka na teritoriji).

“Nije zločin preži granicu da bi se tražio azil” rekao je Gutereš.

Da bi kriza bila rešena, a obzirom na ishod sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova i novonastalu situaciju na mađarskoj granici, UNHCR je juće u Briselu predložio hitan plan akcije:

Momentalno uspostavljanje objekata za prijem, pomoć, evidentiranje i skrining pridošlica u Grčkoj.

Momentalno započinjanje procesa, iz Grčke i iz postojećih centara u Italiji, za relokaciju 40.000 izbeglica na koje je Savet pristao u zemlje EU koje su učestvovale na sastanku. Tome bi trebalo dodati dobrovoljne obaveze koje su EU države prihvatile prema novim predlozima Evropske komisije.

Interventan paket EU Srbiji u cilju uspostavljanja sličnih kapaciteta za pružanje valjane pomoći, evidentiranje i relokaciju ljudi u druge evropske zemlje.

Paralelno sa tim, UNHCR insistira na potrebi da se bitno povećaju mogućnosti da izbeglice iz Sirije koje borave u susednim zemljama imaju pristup pravnim kanalima za EU, uključujući i povećanje mogućnosti preseljenja i humanitarnog prijema, spajanja porodica i izdavanja humanitarnih i studentskih viza.

U međuvremenu, sve veći broj izbeglica sada se kreće ka Hrvatskoj. UNHCR je ponudio momentalnu podrškum vlastima Hrvatske i doprema dodatne timove, humanitarnu pomoć i opremu u Grčku i Srbiju dok više od 4,000 izbeglica i migranata nastavlja svakodnevno da stiže u Grčku.

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *