UNHCR: Nije u redu da Evropa okreće leđa izbeglicama

Evropska unija čini veoma malo u rešavanju izbegličke krize koja preti humanitarnom katastrofom, izjavio portparol UNHCR-a za srednju Evropu Babar Baloh. Poručuje da postavljanje barijera i podizanje ograda nije nikakvo rešenje.

Aktuelna situacija, prema rečima portparola UNHCR-a Babara Baloha, zahteva kolektivnu i dalekosežnu reakciju Evrope, zasnovanu na humanitarnim principima da je reč o ljudskim bićima koja beže od rata u zonama konflikta, prenosi Tanjug.

“Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, odnosno, kad nešto i uradi, to je suviše malo i suviše kasno”, rekao je Baloh u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.

Povodom podizanja ograda, poput one koju je Bugarska podigla prema Turskoj ili Mađarska na granici sa Srbijom, Baloh je rekao da postavljanje barijera i podizanje ograda nije nikakvo rešenje.

“Evropa bi, takođe, mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i podele odgovornosti, i to kako širom EU tako i u zemljama na granici Unije, kao što su Makedonija i Srbija. Ono što smatramo da EU pre svega treba da razume i da prizna jeste da je ovo izbeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju”, istakao je Baloh.

Baloh je rekao da je reč o ljudima koji su videli smrt svojim očima i za njih u toj situaciji nema drugog izlaza osim da beže.

“Nije u redu da Evropa, koja je pozornica najviših standarda ljudskih prava, okreće leđa tim ljudima i da im zatvara svoja vrata. Izgubili smo osnovnu ljudsku saosećajnost i razumevanje”, rekao je portparol UNHCR-a za srednju Evropu.

Baloh je ukazao na činjenicu da su 90 odsto izbeglica prihvatile najsiromašnije zemlje i da Evropa ima sredstva i da može mnogo više da uradi.

“Evropa je veliki entitet, ali problem sa kojim smo danas suočeni jeste da zemlje koje raspolažu sa najviše resursa i mogu da učine mnogo više, jesu upravo one zemlje koje nameću restriktivne politike”, zaključio je Baloh.

izvor: tanjug

share