Za pet dana evidentirano preko 1000 izbeglica iz Sirije i Iraka

Oko 5.000 migranata je registrovano samo u maju na graničnom prelazu sa Makedonijom, konstatovano je tokom kontrolne posete zamenika zaštitnika građana Miloša Jankovića i njegovih saradnika graničnom prelazu Preševo.

Reč je o ozbiljnom povećanju broja migranata. Poređenja radi, u celoj prošloj godini je bilo ukupno 16.000 zahteva za azil. Razmotreni su problemi sa kojima se susreće granična policija, dogovorene zajedničke  akcije u cilju unapređenja rada te službe. Predstavnici pogranične policije naveli su da je potrebno bolje tehnički opremiti tu službu kako bi efikasnije obavljala posao. Tokom razgovora graničari su naglasili da je granica obezbeđena i da građani ne treba da strahuju.

Nakon noćašnje posete graničnom prelazu Preševo zamenik zaštitnika građana Miloš Janković jutros je obišao policijsku stanicu u Preševu i selo Miratovac, u blizini granice sa Makedonijom. Ispred policijske stanice u Preševu bilo je više od 300 izbeglica, mahom iz Sirije, pristiglih tokom jutarnjih časova, koji su čekali da ih policijski organi evidentiraju. U Policijskoj stanici Preševo kažu da je od 1. juna evidentirano čak 1.000 izbeglica, dok ih je danas do podne bilo oko 300.

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković je ukazao da je pred Srbijom otvoreno ozbiljno humanitarno pitanje

Tim Zaštitnika građana je svestan velikih napora koji policijski službenici čine kako bi evidentirali sve pristigle izbeglice, ali je jasno da problem prevazilazi njihove trenutne kapacitete. Država Srbija, shodno važećim konvencijama i međunarodnoj praksi, ima obavezu da sva lica koja su izbegla sa ratom zahvaćenih područja Sirije i Iraka tretira kao izbeglice. Za njihov status nije relevantna okolnost da li su oni izrazili nameru da traže azil u Srbiji, odnosno, da li to stvarno žele, ili nameravaju da nastave put ka evropskim zemljama.

Izvor: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/2011-12-25-10-17-15/4157-2015-06-05-07-34-25

share